Skulpturen ved flerbrukshuset å Liermoen er på plass