Rusten Søyle, 2007


Stål, høyde 480 cm, Kongsvinger kommune