Donjon, Kongsvinger festning.

5. juni - 12. september 2010
http://www.donjon.no/