Bestillingsverk, Det Norske Storting

Akryl og slagmetall, 1997.